Adatlap az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban. Infot.) 71/D § (4) bekezdés alapján teljesítenső éves jelentéshez

hitelesito_kod: a6791a2c47d82c29
Adatszolgáltató megnevezése: Mezőfalvai Tündérkert Óvoda
Adatszolgáltató címe: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 48.
Adatszolgáltató vármegye szerinti besorolása: Fejér
Adatszolgáltató hivatali kapu azonosítója vagy adószáma: 244871352
Adatszolgáltató típusa: Helyi önkormányzat által alapított és felügyelt költségvetési szerv
Adatszolgáltatás éve: 2023
1. A beérkezett összes közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló adatigénylések száma: 0
2. Az 1. pont szerinti adatigénylésekben megismerni kívánt adatfajták/adatkörök száma: 0
3. Teljesített: 0
4. Elutasított: 0
5. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek teljesítéséhez szükséges napok átlagos száma: 0
6. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi helyének pontos internetes elérhetősége: https://mezofalvaovi.hu/
1. Az Infot. 27.  § (1) bekezdése alapján az igényelt adat minősített adat.: 0
2. Az Infot. 27.  § (2) bekezdés a) pontja szerint honvédelmi érdek.: 0
3. Az Infot. 27.  § (2) bekezdés b) pontja szerint nemzetbiztonsági érdek.: 0
4. Az Infot. 27.  § (2) bekezdés c) pontja szerint bűncselekmények üldözése vagy megelőzése: 0
5. Az Infot. 27.  § (2) bekezdés d) pontja környezet- vagy természetvédelmi érdek.: 0
6. Az Infot. 27.  § (2) bekezdés e) pontja szerint központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdek.: 0
7. Az Infot. 27.  § (2) bekezdés f) pontja szerint külügyi, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok érdeke.: 0
8. Az Infot. 27.  § (2) bekezdés g) pontja értelmében bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárás érdeke.: 0
9. Az Infot. 27.  § (2) bekezdés h) pontja szerint a szellemi tulajdonhoz fűződő jog.: 0
10. Üzleti titok: 0
11. Banktitok: 0
12. Adótitok: 0
13. Egyéb titok: 0
Kérjük megnevezni (több is megadható vesszővel elválasztva): 0
14. A megismerni kívánt adat nem közérdekű és nem közérdekből nyilvános (személyes) adat: 0
15. Az Infot. 28.  § (3) bekezdése szerinti igény pontosítására nem érkezett válasz, és enélkül az adatigénylés nem volt elbírálható: 0
16. Az Infot. 29.  § (1a) bekezdése alapján.: 0
17. Az Infot. 29.  § (1b) bekezdése alapján.: 0
18. Az igényelt adat vonatkozásában a megkeresett szerv nem minősül adatkezelőnek. (Nem kezel adatot): 0
19. Az Infot. 27.  § (5) bekezdése alapján döntés megalapozását szolgáló adatoknak minősülnek: 0
20. Az Infot. 27.  § (6) bekezdése alapján további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálják.: 0
21. Az Infot. 27.  § (6) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását veszélyeztetné.: 0
22. Az adatkezelő által meghatározott költségtérítést az igénylő nem fizette meg.: 0
23. Az adatigény visszavonása miatti nem teljesítés: 0
24. Benyújtott, de el nem bírált adatigénylések száma.: 0
Kelt.: Budapest, 2024-01-31