Katica csoport

Hinta az udvaron

Csoport filozófia:

,,Gyermek szíved még mesékben él, minden kis dobbanásra mesél.
Kacagva örülj a napsugárnak, virágnak, dalnak, kismadárnak.
Bú és gond fölött sikert aratsz, ha szívedben mindig kisgyermek maradsz!”
Az óvodánk Tevékenységközpontú Pedagógiai Programjához igazodva szervezzük a csoportéletet. A napi tevékenységek meghatározásánál komplexitásra törekszünk, minél több területet érintve, játékos tevékenységek biztosításával. tthonias , oldott légkör megteremtésével, zenehallgatással igyekszünk már érkezéskor ráhangolni a gyermekeket a napra.

Kezdeményezéseinket, foglalkozásainkat kellő motivációval igyekszünk érdekessé tenni, biztosítva a szabad részvétel lehetőségét. Az adott életkori sajátosságoknak megfelelően törekszünk a szabad játék és a foglalkozások közötti helyes arány megtalálására.
Kiemelten fontosnak tartjuk, a gyermeki személyiség kibontakoztatását, pozitív énkép kialakítását, melyet sok dicsérettel, pozitívumok kiemelése által igyekszünk elérni. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek felismerjék érzelmeiket , a maguk szintjén képesek legyenek kimutatni, és megfogalmazni azokat. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek érzékenyítésére, a másság elfogadására és az egymásra való odafigyelésre. A személyiségfejlődés szoros velejárója a hibázás elfogadása és ennek javítása.
Minél több beszélgetéssel, és a hétfői napra rendszeresített beszélgetőkörökkel törekszünk az önkifejezés megvalósítására.

Fontosak számunkra a közösségi élmények, minél több tapasztalati úton szerzett közös tevékenység biztosítása.
Művészeti tevékenységeknél , minél többféle eszköz és technika biztosításával törekszünk a kézügyesség fejlesztésére és nyújtunk lehetőséget önkifejezésre, alkotásra.

Szeretnénk ha a gyermekek szívesen emlékeznének vissza óvodás éveikre.

Csoportban dolgozó felnőttek:
Kiss Nóra Kinga - Dóri óvó néni
Kiss Annamária - Ancsi óvó néni
Horváth Miklósné - Rózsa óvó néni
Simon József Attiláné - Szilvi néni

 

Mindennapjaink képekben